Deetman reikt Geuzenpenning uit

(Bron: Haagsche Courant)
Burgemeester Deetman van Den Haag deelde zaterdag (12 maart 2005) in de Grote Kerk in Vlaardingen als 'vooraanstaand Nederlander' de Geuzenpenning uit aan Lodi Gyari, speciaal afgezant van de Dalai Lama en vice-voorzitter van de International Campaign for Tibet. De Amerikaanse filmster Richard Gere was te gast bij de uitreiking van de prijs, waarbij overigens de regering en leden van het Koninklijk Huis afwezig waren. Gere is voorzitter van de ICFT.

Bron: Gemeente Vlaardingen
Zie ook webpagina https://www.vlaardingen.nl/smartsite9760.html

Geuzenpenning
Het uitreiken van de Geuzenpenning is een initiatief van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945. Sinds 1987 reikt deze stichting jaarlijks een Geuzenpenning uit als eerbetoon aan personen en/of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme.

Dit jaar is het de negentiende keer. Eerdere laureaten waren, onder andere, de Duitse president Von Weizsäcker, de Anne Frank Stichting, de Tsjechische president Václav Havel en de ontvoerde Colombiaanse presidentskandidate Ingrid Betancourt.

Geuzenverzet 1940-1945
De eerste Geus die zich verzette tegen de Duitse bezetting was de Schiedamse onderwijzer Bernard IJzerdraat. Vijf dagen na de capitulatie in mei 1940 schreef hij zijn eerste Geuzenbrief, waarin hij Nederlanders opriep zich niet bij de vreemde heerschappij neer te leggen.
De Groep-IJzerdraat, die kleine sabotagedaden pleegde, werd nog geen jaar na haar ontstaan opgerold door verraad. Op 13 maart 1941 vielen vijftien Geuzen en drie leiders van de Amsterdamse Februaristaking voor het vuurpeloton op de Waalsdorpervlakte. Onder het zingen van Psalm 43 traden zij de dood tegemoet. De dichter Jan Campert schreef naar aanleiding van deze executie zijn gedicht 'De Achttien Dooden'.

Geuzenpenning
Het uitreiken van de Geuzenpenning is een initiatief van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945. Sinds 1987 reikt deze stichting jaarlijks een Geuzenpenning uit als eerbetoon aan personen en/of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. De naam van de verzetsgroep de Geuzen uit de Tweede Wereldoorlog is ontleend aan de Geuzen uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Dat waren Nederlandse edelen die vochten tegen de Spaanse overheersing.

Het Geuzenmonument
Ter nagedachtenis aan de eerste grote verzetsgroep in Nederland en de velen die stierven in de concentratiekampen, werd in 1981 een comité gevormd, met als doel geld bijeen te brengen voor de oprichting van een Geuzenmonument. Vlaardingen werd als locatie gekozen, omdat uit deze gemeente veel Geuzen afkomstig waren. Beeldhouwer Leen Droppert kreeg de opdracht het monument te ontwerpen. Koningin Beatrix onthulde op 12 maart 1983 het nationale Geuzenmonument op de Markt in Vlaardingen.

 TERUG NAAR NIEUWS