Wiepke Harm Timersma

Wiepke Harm Timersma, geboren 8 december 1896. Hij was ambtenaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in Leens en woonde daar ook.

In het verzet was hij aangesloten bij de LO-Wehe en later ook bij de KP.

Toen het duidelijk was dat hij op zijn werk moest meewerken aan het uitzenden van arbeiders naar Duitsland, weigerde hij dat en samen met zijn chef nam hij ontslag. Hij achtte een eventuele medewerking namelijk "in strijd met wat eer en geweten hem voorschreven", zoals in zijn ontslagaanvrage stond....

Na enige tijd werd hij aangesteld op het distributiekantoor in Baflo, waar hij het nodige deed om bonnen te krijgen voor onderduikers en hen onderdak verschafte. Daartoe was hij aangesloten bij de zogenaamde "Nulgroep", een verzorgingsgroep voor onderduikers, die speciaal in de provincie Groningen werkte. Verder deed hij veel voor de inzameling van geld en het verspreiden van illegale bladen, enz.

In zijn huis werd vaak vergaderd en ook werden er de plannen gemaakt voor het in brand steken van het bijkantoor van het Rijksarbeidsbureau in Wehe. Dat plan gelukte en een groot aantal bescheiden werd vernietigd.

Nadat de Duitsers in de gaten hadden gekregen dat hij met de brand in Wehe te maken had gehad, werd hij op 30 november 1943 gearresteerd op zijn werk in Baflo, "beschuldigd van het herbergen van terroristen". Van half december af zat hij in het 'Oranjehotel' en op 14 april 1944 werd hij op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd, naar men later zei "wegens sabotage".

In Wehe-Den Hoorn is de "W.H. Timersmastraat" naar hem vernoemd.Bronnen:
'Hun naam leeft voort...!' van W.A. Brug 1989 Repro Holland B.V.
Met schriftelijke toestemming (4 april 2005) geplaatst

   

 TERUG NAAR EXECUTIES 1944