Leendert Keesmaat

Leendert KeesmaatGeboren te Dordrecht op 20 april 1910. Gehuwd en vader van twee zoontjes. Beroep : leraar.
Een intelligente, levenslustige en humoristische jonge vent die onrecht slecht kon verdragen.
Vandaar zijn deelname aan het ondergrondse verzet vlak na de bezetting en zich daarom aansloot bij de verzetsgroep ‘’De Geuzen’’.

Hij werd verraden en gevangen gezet in het ‘’Oranjehotel’’ te Scheveningen in November 1940.
Daarna werden zijn broers Arie en Wim opgepakt en eveneens gevangen gezet in het ‘’Oranjehotel’’
In december 1940 werd Leendert zijn vrouw ‘’bezocht’’ door Die Polizei onder voorwendsel dat zij haar echtgenoot mocht bezoeken. Ook zij werd gevangen gezet in het Oranjehotel.

Zonder ooit verhoord te zijn geweest werd zij na enkele maanden vrijgelaten.

Ook zijn broer Arie werd vrijgelaten.

Tijdens de officiŽle verhoren werden Leendert en Wim gegeseld en mishandeld! Zij bekenden niet! Zij waren moedig en sterk.

Aan het einde van het proces , dat maanden duurde, volgde de uitspraak:
Leendert kreeg 3 x de doodstraf.
Wim kreeg 2 x de doodstraf.

Op 13 maart 1941 kregen zijn vrouw en ouders bericht dat zij afscheid konden nemen van hun man en zoons.
Zij waren in de veronderstelling dat zij vrijspraak zouden krijgen en naar Duitsland getransporteerd werden.
Bij aankomst bleek echter dat Leendert gefusilleerd zou worden en dat de doodstraf van Wim werd omgezet in ‘’levenslang’’ i.v.m. zijn minderjarigheid.

Zij zagen hun geliefde man en zoon lichamelijk zwaar gehavend maar geestelijk zeer sterk. Hij was bereid zijn leven te geven en ging met het zingen van Psalm 43 vers 4: ‘’Dan ga ik op tot Gods Altaren tot God mijn God de Bron van Vreugd’’ naar de fusilladeplaats.

Na het delven van hun eigen graf vond de fusillade plaats.

Het massagraf van de ‘’Achttien Doden’’ is na de oorlog gevonden en Leendert is herbegraven te Dordrecht op de Erebegraafplaats.

De broers Keesmaat en hun medegevangenen gaven elkaar boodschappen door via de verwarmingsbuizen.
Leendert hield een dagboek bij over zijn belevenissen, berichten, groeten en voorzien van tekeningen. Daar gebruikte hij velletjes closetpapier voor.

Hij heeft dit dagboek doorgespeeld aan medegevangene Pronk die het de familie deed toekomen. Ook bij het afscheid heeft hij nog enkele velletjes aan zijn vrouw kunnen overhandigen.

In Schiedam is de 'Leendert Keesmaathof' naar hem vernoemd.

   

 TERUG NAAR EXECUTIES 1941