OD

OD: Ordedienst. Een al in 1940 ontstane illegale organisatie, die als doel had om na de nederlaag van de Duitsers een voorlopig bewind over Nederland te voeren en "de orde te handhaven". Er waren veel oud-militairen lid van deze organisatie. In de loop van de bezettingsjaren is een aantal processen tegen leden van de OD gevoerd.
De Ordedienst is één van de grootste verzetsorganisaties geweest. In totaal hebben ongeveer 1470 leden tijdens de bezetting de dood gevonden. In tegenstelling met wat door de leden verwacht werd, kreeg de organisatie bij de bevrijding geen taak bij het handhaven van de orde in ons land. Die taak werd door de regering in Londen aan het Militair Gezag toebedeeld.
In 1944 werd de OD, samen met de LO/LKP en de Raad van Verzet (RVV) op bevel van de regering samengesmolten tot de BS (= Binnenlandse Strijdkrachten), waar Prins Bernhard de opperbevelhebber van werd.Bron: 'Hun naam leeft voort...!' van W.A. Brug © 1989 Repro Holland B.V.
Met schriftelijke toestemming (4 april 2005) geplaatst