site stats

Het Erepeloton Waalsdorp heeft gemeend dat het onderzoek door de heer Andries de Jonge naar de gebeurtenissen rond de executie van 11 van de 38 represaille-slachtoffers op 8 maart 1945, te weten:
P. Aarssen
M.J. Henkes
A. de Jonge
J.N. Koernap
J.A. Obert
A.P. van Oosten
G. Oudshoorn
W.J. Spang
J. Tromp
B.H.J. Veldhoven
J.G. Vet

een plaats verdient op deze site. De heer De Jonge is in 1994 gestart met zijn onderzoek, waarmee hij onder meer beoogt de elf genoemde slachtoffers (waaronder zijn vader) te rehabiliteren.
Het rapport geeft naar onze mening op gedegen wijze een beeld van de gebeurtenissen en wij hopen dan ook van harte dat de daartoe bevoegde instanties het verzoek tot rehabilitatie van deze 11 zullen inwilligen.

Namens het Erepeloton Waalsdorp,
Wendy Broer-van der Hak,
webmaster

Naschrift:
Op
15 oktober 2008 schreef Minister van Justitie, de heer Dr Ernst M.H. Hirsch Ballin, de langgehoopte brief, waarin hij verklaarde dat de heer A. de Jonge (Sr) en zijn 10 mede-slachtoffers, officieel gerehabiliteerd zijn. Een waardig 'einde' van een lang gevecht. Het Erepeloton Waalsdorp hoopt dat alle nabestaanden hier enige troost uit kunnen en mogen putten!

 

Inhoud:

Het onderzoeksrapport

Volledige bijlagen

Correspondentie met Ministers

Aan Ministers meegezonden bijlagen


de positieve ontknoping:
* correspondentie met Nationale Ombudsman
* de rehabilitatie-verklaring van de Minister van Justitie

TERUG NAAR EXECUTIES 1945